• 6/11/15 Rol banken meer vervangen door beleggers

Sinds de kredietcrisis is er een trend dat steeds meer bancaire zaken buiten banken om worden afgesloten. Aangemoedigd door een maatschappelijk onbehagen tegenover banken en versneld door technologische ontwikkelingen ontstaan er allerlei initiatieven die een bancaire taak op zich nemen. De meest bekende is misschien wel crowdfunding waarbij particulieren nu investeren in mkb- bedrijfsleningen, terwijl vroeger de bank dit deed met uw spaargeld.

Trend banken verstrekken minder financieringen
Is deze trend ook zichtbaar bij grotere ondernemingen en grotere beleggers. Namelijk dat beleggers als verzekeraars en pensioenfondsen investeren in leningen van grotere ondernemingen, waar vroeger een bankenconsortium gebruikelijk was. We vroegen student Yorick Hallers een scriptie te schrijven in het licht van de bemiddelingsrol spelen die we spelen. Hij heeft zich in zijn scriptie gericht op ondernemingen die net niet groot genoeg waren voor de uitgifte van grote bedrijfsobligaties.

Dat de actieve rol van banken in het verstrekken van financieringen aan ondernemingen minder wordt. blijk uit het feit dat sinds de kredietcrisis in 2008 er geen groei is en het zich rond de nullijn begeeft.

Redenen hiervan zijn enerzijds dat banken vroeger competitiever waren in het prijzen van een financiering, omdat de bank dan meer verdiende aan andere diensten, die de bank aan de onderneming verleende. De lening diende dan als een soort lokkertje. Inmiddels zijn de marges op deze andere diensten wat uitgekleed en moet de bank meer voldoen aan wet – en regelgeving, die de kansen op grotere marges op andere diensten vermindert. Daarnaast moeten banken grotere kapitaalbuffers aanhouden dan in het verleden, waardoor er minder ruimte is om geld uit te lenen.

Institutionele beleggers investeren in bedrijven

Aan de kant van institutionele geldgevers in Nederland is er door de lage rente op dit moment een zoektocht naar extra rendement aan het ontstaan. Meer rendement vind je in meer risico of meer illiquiditeit.

Leningen aan bedrijven zijn minder liquide dan openbare bedrijfsobligaties, maar leveren wel meer rendement op. Aangemoedigd door wet- en regelgeving moeten deze type beleggers zich richten op het matchen van hun verplichtingen. Dit moedigt zogenaamde ‘buy and hold’ beleggingen aan en geeft hen dan de kans om de illiquiditeitspremie op te strijken.

Heeft dit alles er toegeleid dat de rol van banken ook in dit professionelere circuit aan het afnemen is? Dat is inderdaad het geval. De bankfinancieringen aan het bedrijfsleven dalen. Daarnaast is de omvang van bedrijfsleningen, aan het groeien.

Duidelijk is dat de rol van banken in bedrijfsleningen aan het afnemen is en overgenomen wordt door andere beleggers. Deze trend is niet alleen zichtbaar bij crowdfunding waarbij verstrekkingen worden gedaan door het particulier ‘publiek’ maar ook in de institutionele wereld.

Bron: De Financiele Telegraaf/Erik Bakker, november 2015


Check nu hoeveel krediet u kunt krijgen!